Thông tin về chủ sở hữu

Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức
MST: 0305596612 cấp ngày 20/05/2008 tại TP. HCM


Thông tin Tài Khoàn Ngân Hàng

1) Ngân hàng Quốc Tế VIB
Tên chủ tài khoản: Công ty TNNH Cơ Hội và Thách Thức
Số tài khoản 605704062228888


Hoặc
2) Tên tài khoản : Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức
Số Tài Khoản: 053.100.2510985
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Vietcombank PGD Trường Sơn